Trainee programmer

CR Group har lang erfaring med bistand til planlegging utvelgelse i traineeordninger, rettet mot yngre mennesker typisk i aldersgruppe 20-årene.

En traineeordning er i dette tilfellet definert som et program for å velge ut nyutdannede kandidater, normalt fra høyskoler og universitet, og gi dem et erfaringsgrunnlag for fremtidig fast tilsetting. Ordningen kan bestå i å over en periode inneha forskjellige funksjoner i en eller flere virksomheter, offentlige eller private.

 

Utvelgelse av kandidater til et slikt program kan basere på forskjellige kriterier: Fagretning, oppnådde resultater i studiene, geografi, personlige egenskaper og erfaring, styrt av de ønsker som virksomhet(er) har presentert på forhånd.
Oppdragsgiver og CR Group definerer på forhånd prioriteringsrekkefølgen på disse kriterier, og vi bistår med kartlegging av ønsker hos de aktuelle virksomheter før utvelgelsesprosessen starter.

 

Selve utvelgelsesprosessen inneholder flere tradisjonelle deler i forhold til ordinære rekrutteringsprosesser, med utlysning, søknad, intervjuer og tester.
Siste del i vårt program, et såkalt assessmentssenter, er et opplegg gjerne over to dager hvor de utvalgte kandidater uavhengig av fagretning møtes og gjennomgår forskjellige oppgaver og øvelser, individuelle eller på gruppebasis.
Hensikten med disse er primært å få et inntrykk av den enkelte kandidats generelle kompetansenivå, tilpasning til et nytt miljø og til forskjellige fag og mennesker. Kandidatene evalueres av et observatørkorps, gjerne bestående også av representanter for virksomhet(er) som har ytret ønske om å ta imot en trainee.

 

Observatørene møtes i etterkant for gjennomgang, diskusjon og utvelgelse av aktuelle kandidater som så blir tilbudt plass i programmet.