Referanser

rekruttering

OppdragsgiverLeveransebeskrivelse
Construction Equipment GroupRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
Arendal Kommunale PensjonskasseRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
Lillesand KommuneRekruttering og utvelgelse av:
- Økonomisjef
- Enhets leder Næring og Byutvikling
- Prosjekt leder
- Prosjekt koordinator
Fyresdal KommuneRekruttering og utvelgelse av Rådmann
Rekruttering og utvelgelse av ass. rådmann
Rekruttering og utvelgelse av kommunalsjef
Seljord KommuneRekruttering og utvelgelse av Rådmann
Vest-TelemarkrådetRekruttering av Regionleder for samarbeidsorganet
for Vest-Telemark kommunene, styret består av de
6 ordførerne
Irmat ASRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør og stillinger på spesialist-/avdelingsleder - nivå
Saint Gobain Lillesand
(nå FIVE AS)
Rekruttering og utvelgelse av IT-leder
Franzefoss KristiansandRekruttering og utvelgelse av anleggssjef
Skien BoligbyggelagRekruttering og utvelgelse av Administrerende direktør
og stillinger som avdelingsleder / spesialister
Valle SparebankRekruttering og utvelgelse av Administrerende Banksjef
Trainee Vestfold og Telemark
Trainee Sør,
traineeprogram for Agder

Utvelgelse av kandidater baserer seg
på forskjellige kriterier:
Fagretning, oppnådde resultater i studiene, geografi,
personlige egenskaper og erfaring, styrt av de ønsker
som virksomhet(er) har presentert på forhånd.
Selve utvelgelsesprosessen inneholder flere tradisjonelle
deler i forhold til ordinære rekrutteringsprosesser, med
utlysning, søknad, intervjuer og tester og et såkalt
assessmentssenter
Gromstad Auto ASIntervju, tester og sluttvurdering av kandidater
ConfimIT ASIntervju, tester og sluttvurdering av kandidater

 

Totalt sett har vi gjennomført ca. 1000 rekrutteringsoppdrag primært til stillinger på nivå 1 og 2.

Referanser kan kontaktes etter avtale.