Flourishing Business Canvas er et banebrytende verktøy som gjør at bedrifter og organisasjoner kan designe helhetlige forretningsplaner

Som et av de aller første selskapene i Norge er CR Group lisensiert bruker av Flourishing Business Canvas. Vi har arbeidet tett med grunnleggerne av canvasen i utarbeiding av opplæringsprogram og praktisk bruk av kanvasen.
CR Group har gjennomført strategi utviklingsprogrammer for i alt 16 GCE NODE bedrifter basert på Flourishing Business Canvas.

Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra bedrifter som har tatt Flourishing Business Canvas i bruk. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Her gjennomføres det første programmet for de 3 pilotbedriftene NYMO, Norsap og Fenner Mandals.

Hva er Flourishing Business Canvas?

Flourishing Business Canvas er et verktøy som gir et felles språk i et nyttig visuelt rammeverk. Verktøyet hjelper deg å tegne, prototype, designe, forbedre, kommunisere, forstå, måle, diagnostisere og fortelle historier om din forretningsmodell.
Flourishing Business Canvas bygger på Alex Osterwalders doktorgrad fra 2004. Denne la grunnlaget for en meget praktiske og vellykkede forretnings canvas basert på profitt tankegang.
Senere er canvasen utvidet til i alt 16 nødvendige og dekkende spørsmål, for å beskrive en bærekraftig forretningsmodell, som i tillegg til det økonomiske aspektet også tar med det sosiale og miljømessige.

CR Group har oversatt Flourishing Business Canvas til norsk

Canvasen i norsk versjon

CR Group har benyttet Flourishing Business Canvas aktivt siden 2017

Interessen for Flourishing Business Canvas er stor, og vi har introdusert canvasen for en rekke virksomheter de senere årene.

Egil Norman Olsen presenterer Flourishing Business Canvas for Innovasjon Norge i 2019.

Flourishing Business Canvas anvendt i strategiprosesser

CR Group tilbyr et strategi program som består av 7 moduler.

1. Forberedelse: Vurdere bedriftens nåværende situasjon

En anbefalt start er å ta en modenhetsundersøkelse. Denne er designet for å kartlegge gapet mellom organisasjonens nåværende modenhet og ønsket fremtidssituasjon.. Undersøkelsen skal hjelpe bedriften med å identifisere spesifikke utviklingsmuligheter i organisasjonen.
Resultatene fra denne undersøkelsen bidrar til å skape en forståelse for implementering av strategier i organisasjoner generelt, fastsette det som oppfattes som den ideelle balansen mellom viktighet og kapasitet, samt vise hvor potensialet for utvikling er størst.

Øystein Aarrestad er coach for AltCtrlComplete AS. Dette er en nystartet bedrift som har anvendt strategi programmene.

2. Introduksjon til forretningsmodellering

I modul 2 lærer bedriftene hvordan de lager den første modellen anvendt på en eksempelbedrift ved hjelp av Flourishing Business Canvas-verktøyet. Denne kanvasen er basert på det velkjente Osterwalder-kanvas, men dekker i tillegg også viktige sosiale- og miljøspørsmål.

3. Utarbeide en forretningsmodell av bedriftens nåværende virksomhet

I denne modulen bruker deltakerne  det de har lært om forretningsmodellering på eget selskap. Gjennom dette arbeidet vinner bedriftene en nyttig felles forståelse av selskapets nåværende «Golden Circle», og nåværende forretningsmodell ved hjelp av Flourishing Business Canvas.

4. I modul 4 utarbeider deltakerne en forretningsmodell som er et ønsket fremtidsbilde flere år frem i tid

Her benyttes en Flourishing Business Canvas som beskriver bedriften ved en tenkt dato, gjerne 10- til 15 år frem i tid. CR Groups metode går i hovedsak ut på å starte med et realistisk ideellet fremtidsbildet for så å bevege seg bakover i tid til dagen i dag. Dette kalles ofte backcasting. Denne tilnærmingen skaper etter vår erfaring en større styrke til å overvinne de hindringer som oppstår underveis i en strategiprosess.

Harald Holt er her coach for Advokatfirmaet Kjær. CR Group har erfart at canvasen og strategi programmet kan anvendes i alle typer virksomheter.

5. I modul 5 lukkes gapet mellom den nåværende forretningsmodellen og fremtidige ønskede forretningsmodellen

Arbeidet omfatter avklaring av behovet for kapasitet og kompetanse for å få gjennomført det man vil. Alle tiltak og aktiviteter krever ressurser. Målet i denne modulen vil være å gjennomgå kapasitets- og kompetansebehovet som avleires som en konsekvens av fremtidsbildet. Dersom man her ikke kommer «i mål», må prosessen og beskrivelsen av fremtidsbildet revideres.

6. Risikoanalyser

I modul 6 analyseres mulige risikoelementer ved bedriftens forretningsmodell. På samme måte som i alt annet strategiarbeid er det et mål at ledelsen i bedriften får en god oversikt over de viktigste risikoelementene og kan ta nødvendige forholdsregler.

7. Aksjoner og fortløpende planer

Målet i denne modulen er å sørge for en konkretisering og prioritering (ofte ved bruk av en heat map) av de første viktige aktivitetene. Det mest naturlige her vil være å etablere milepæler i strategiprosessens tidsakse og mer konkrete aktivitetsplaner for de første 6 – 8 mnd. Nye aktivitetsplaner konkretiseres fortløpende gjerne pr. mnd.

I dette webinaret som CR Group gjennomførte sammen med GCE NODE høsten 2020 har vi oppsummert noen av de viktigste erfaringene ved bruk av Flourishing Business Canvas og strategi programmene tilknyttet dette.