Styre evaluering og -utvelgelse

Styrearbeidet blir stadig mer krevende og utfordrende. Styrets rolle og styrets ansvar har fått økt oppmerksomhet. Dette fordrer større fokus på utvelgelse av styremedlemmer og mer objektiv evaluering av styrets arbeide.

Mange styrer er ikke satt sammen på en optimal måte og sitter for lenge i forhold til de skiftende rammebetingelser alle selskap gjennomgår over tid. Vårt inntrykk er at dette særlig gjelder mindre og mellomstore bedrifter, men i noen tilfeller også større selskap.

 

En bedrift er omgitt av dynamikk. Konkurrentene utvikler seg, markedene svinger, teknologien gir andre og nye muligheter og kapitaltilgang kan være krevende. Dette er alle eksempler på skiftende omgivelser og rammebetingelser, som også setter krav til styrets kompetanse og sammensetning.

 

Et styre består oftest av individer med ulik erfaring og egenskaper. Når omgivelsene endrer seg, vil det også være behov for å se på styrets sammensetning. Det å sikre seg tilgang på medlemmer med god sammensatt kompetanse er kritisk for styrets verdiskapende rolle. En ekstern evaluering av styrets arbeid gjør det også mulig å avdekke sensitive forhold mellom eiere, styret og administrasjonen.

 

CR Group har lang erfaring med å rekruttere ledere til ulike posisjoner i næringslivet. En vellykket rekruttering på dette nivået får man ved å sette seg grundig inn i bedriftens behov og ha god tilgang på potensielle kandidater.

 

CR Group har gjennom flere hundre slike prosesser skaffet seg bred kunnskap om mange gode kandidater til styreverv.

 

CR Group har flere partnere med erfaring fra topplederjobber og styreverv. Ved å kombinere denne erfaringen med vår rekrutteringsprosess, har vi utviklet metoder for evaluering og utvelgelse av medlemmer til styrer.

Her følger en kort beskrivelse av prosessen:

Kartlegging av bedriftens behov

Dette innebærer en vurdering av bedriftens status og utfordringer for å etablere hvilken kompetanse styret bør ha.
Evaluere det eksisterende styrets sammensetning opp mot disse kompetansekrav, identifisere eventuelle avvik og foreslå utskiftninger. Vi utarbeider en rapport med anbefalinger som presenteres for oppdragsgiver.

 

Utarbeide kravspesifikasjon for nye styremedlemmer

Med basis i vår evalueringsrapport, utarbeider vi forslag til kravprofiler for de fremtidige styremedlemmer i virksomheten som avstemmes med oppdragsgiver.

 

Etablere en liste over potensielle kandidater

Gjennom tradisjonelle «search»-aktiviteter identifiserer vi kandidater som møter kravene til erfaring og kompetanse og presenterer en kandidatoversikt som diskuteres med oppdragsgiver før kandidater kontaktes.

 

Kandidatkontakt

Utvalgte kandidater kontaktes for å kartlegge interesse og tilgjengelighet. For de kandidater som synes mest aktuelle gjennomføres et møte hvor vi blant annet presenterer selskapet generelt og styreposisjonen spesielt. Den selskapspresentasjon som benyttes er utarbeidet av CR Group i samarbeid med oppdragsgiver.

 

Presentasjon for oppdragsgiver

Oppdragsgiver blir presentert for et på forhånd avtalt utvalg av kvalifiserte kandidater. Det arrangeres intervjuer med de kandidater oppdragsgiver vil møte.

Deretter gjennomfører CR Group omfattende referansesjekk av de aktuelle kandidatene. I gitte tilfeller vil vi kunne gjennomføre tester av kandidatene. CR Group vil gjøre oppfølging med oppdragsgiver og kandidat for å sikre at alt fungerer.