Styrkebasert ledelse bidrar til økt engasjement, robusthet, selvledelse, samarbeid, trivsel og høyt presterende team

Styrkebasert ledelse er basert på styrkene til hver enkelt medarbeider. Ved å fokusere på styrkene skapes blant annet engasjement, motivasjon, samhandling og økt produktivitet.
Har du noen gang lurt på hvorfor vi reagerer som vi gjør, og måten vi tenker på?

Styrkebasert utvikling

Når vi for eksempel ønsker å løse et problem, hva gjør vi naturlig først, hva tenker vi først, hva trenger vi? Hva motiverer oss, hva demotiverer oss?

Vi bruker våre talenter hver dag i ulik grad. Studier gjort av Gallup International, viser at dine 10 mest dominerende talenter bestemmer 90% av hvordan du tenker, føler og din adferd.

Men fordi våre største talenter er en så naturlig del av oss, kan det være at vi tar dem for gitt, ikke legger merke til dem, eller er vanskelig å sette ord på.

Vi bruker verktøy som identifiserer naturlige talenter

Vi trenger alle litt hjelp til å oppdage våre største talenter. Det er her CliftonStrengths -vurderingen kommer inn.

CliftonStrengths -vurderingen er basert på tiår med forskning på talenter, styrker og suksess, og er et uvurderlig verktøy for å hjelpe en person med å identifisere sine unike naturlige talenter

Hvordan utvikler styrker seg?
  1. Styrke krever et talent. Våre talenter hjelper oss å forstå hvem vi er. Talenter er våre medfødte evner – det vi gjør uten å tenke på det. De er det vi gjør bra – naturlig.
  2. Styrken utvikler seg fra investeringer. Hvis vi vil bruke talentene våre produktivt, må vi investere i dem. Vi gjør dette ved å tenke på hvordan vi kan legge vår nåværende kunnskap og ferdigheter til våre talenter. I tillegg vil vi tenke på hvilke nye kunnskaper og ferdigheter vi trenger for å bli enda mer effektive.

Vi investerer også i våre talenter gjennom praksis. Etter hvert som vi blir klar over våre talenter, kan vi øve oss på å bruke dem hver dag.

Denne investeringen av ferdigheter, kunnskap og praksis skaper styrke – evnen til konsekvent å produsere et spesifikt positivt utfall.

Hvorfor styrker?

Det er en sterk sammenheng mellom:

  • hvem mennesker er, og hva de gjør best
  • hva folk gjør best og hvordan de føler det
  • hvordan mennesker har det og hvordan de presterer
Styrkebasert utvikling gir folk mulighet til større ytelse

Selv om vi innser at hver person har unike egenskaper og preferanser som skiller dem fra andre, tar vi i virkeligheten lite hensyn til denne viktige innsikten.
Det er ikke før vi bevisst vurderer folks talenter og den fantastiske kompleksiteten i hvordan hver person naturlig tenker, føler og oppfører seg at vi forstår hvor virkelig unik vi er.

Alle har et bestemt sett med naturlige talenter og evner. Når vi bevisst bruker våre talenter, kan de bli vår største kilde til oppfyllelse – vi blir mer selvsikre, lykkelige, energiske og sannsynligvis vil vi nå våre mål.

Gallup og annen forskning forteller oss at organisasjoner og team med best trivselmiljøer, med høyest engasjement og beste prestasjoner, deler et svært spesifikt sett med tankesett og atferd. Disse organisasjonene fokuserer på å skape høyt presterende miljø både for enkeltpersoner, team og ledere. De fokuserer på å «superlade» sin kritiske del av forretningsmotoren – MENNESKENE!

CR Group tilbyr følgende programmer i styrkebasert ledelse

TEAM-PROGRAM

Bidrar til økt innsikt og utvikling av individuelle styrker – og forståelsen av at de unike styrkene i teamet kompletterer hverandre. Bidrar også til økt engasjement, motivasjon og et høyt presterende team.

Gjennomføring: Digitalt program, Virtuelle eller fysiske workshops, 14 ukers varighet. Oppfølging underveis. Detaljer kan skreddersys.

LEDERUTVIKLING

Program som hjelper leder til å øke innsikt og utvikle sine unike styrker i sin lederrolle. Programmet egner seg for den enkelte leder og for ledergrupper.

Gjennomføring: Digitalt program. 8 ukers varighet. Oppfølging underveis. Detaljer kan skreddersys.

LEDERSTØTTE

Individuell støtte/bistå leder med å nå sine mål/evt hjelp i forbindelse med utfordringer.

Gjennomføring: Individuell oppfølging. Både fysisk og digitale møter.

Hvem passer programmene for?

  • Ledere og organisasjoner som vil skape arbeidsplasser hvor alle trives
  • Team som vil benytte hverandres unike styrker og nå mål, sammen
  • Deg som vil utvikle deg, forløse potensialet ditt

Kontinuerlig og bevisst innsats i å utvikle talenter til å bli styrker, vil kunne resultere i at deltakerne utvikler tankesettet, forbedrer robustheten, samarbeid, som bidrar til å redusere stress og øker ytelsen.

Hvilke fordeler gir deltakelse i programmene?

Økt engasjement

Personer som kjenner sine talenter/styrker, har 6 ganger større sannsynlighet for å være engasjert på jobb og har bedre livskvalitet.

Mindre sykefravær

Personer som bruk er sine styrker hver dag, har 3 ganger høyere livskvalitet og har inntil 41% lavere sykefravær.

Mer produktivitet

Team som investerer i individuelle styrker, har 18% høyere produktivitet og 20% mer salg, (kilde Gallup Q12 Meta-analysis report 2016, Gallup Strengths).

Raskere inntjening

Team som får jevnlig feedback basert på individuelle styrker fra leder, har inntil 24% bedre prestasjon.

Høyere ROI

Gallup undersøkelse, basert på 48.495 bedrifter i 45 land, rapporterer om inntil 29% økning av ROI for bedrift (kilde: Workplace, Global study ROI for Strengths-Based-Development 2016).

Leder har stor påvirkning på ansattes prestasjoner, engasjement og motivasjon, og i særdeleshet ved fjernledelse (ref. pandemien Covid). Forskning viser at å handle i tråd med egne styrker skaper energi og motivasjon. Ved å koble styrkene til medarbeider, teamet og lederen vil organisasjonen lettere nå sine mål og visjoner.

Dette sier kundene om programmet:

Er du interessert i å vite mer om styrkebasert ledelse, kontakt:

Sissel M. Andersen

Telefon: 917 12 570
E-post: sma@crgroup.no

Sertifiseringer

Associate Certified Coach (ACC) ICF
Erickson Certified Professional Coach (ECPC) og Team Coach
Certified Gallup Strenghts Coach
e2grow Certified High Performing Team Coach

Vi benytter anerkjente digitale verktøy gjennom Gallup Internasjonal og e2grow

Dette er verktøy som identifiserer den enkeltes unike talenter og styrker gjennom et prisvinnende og anerkjent læringsprogram. Det hele er basert på nyere forskning innen positiv psykologi.