Styrkebaserte leder- og teamprogrammer hos Sparebanken Sør

CR-Group v/Sissel Andersen, har gjennom en periode levert Gallup sine målbare styrkebaserte leder- og teamprogram til ledergrupper i divisjon PM hos Sparebanken Sør.

Programmene har til hensikt å bygge kultur for økt mestring, vekst og samhandling, som i hovedtrekk inneholder:

  • Økt innsikt og utvikling av individuelle styrker
  • Forståelse av at de unike styrkene i teamet kompletterer hverandre.
  • Økt engasjement, kommunikasjon og samspill i ledergruppen.
  • Økt mestring og prestasjon
  • Tillit og psykologisk trygghet

«Gjennom prosessen utviklet teamets medlemmer en betydelig større kunnskap om hverandre. Denne innsikten har bidratt til en bedre forståelse for den enkeltes tankesett, følelser og adferd. På den måten har samhandlingen i gruppen økt betydelig, og ved hjelp av enkle teknikker er det nå blant annet lettere å ta opp vanskelige temaer/ problemstillinger».

Gunnar P. Thomassen, direktør PM i Sparebanken Sør

For en gratis konsultasjon og se nærmere på hvordan vi kan hjelpe ditt selskap.
Ta kontakt med Sissel Andersen, mob. 91712570 eller epost: sma@crgroup.no