CR Group har fått oppdrag for BioDigSirk prosjektet

Foto: Holte Consulting

Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) gav i 2021 Brønnøysundregistrene et oppdrag om å administrere prosjektet, som nå heter BioDigSirk.

CR Group har her inngått en avtale som omfatter fasilitere møter og utarbeidelse av forretningsmodeller for BioDigSirk basert på «Flourishing Business Canvas».

Formålet er blant annet: «Prosjektet skal bidra til å kartlegge og dokumentere ressursutnyttelse i bionæringene og vurdere ulike løsningskonsepter for en digital markedsplass».

Med en digital markedsplass skal forstås en eller flere løsninger, fortrinnsvis levert av privat sektor der det er hensiktsmessig. Offentlig sektor bidrar der det er gunstig for måloppnåelse med blant annet løsninger, kompetanse og regelverksutvikling.

BioDigSirk skal også tjene som en pilot for gode løsningskonsept som kan legge til rette for økt sirkularitet også i andre næringer og sektorer.

Det fokuseres veldig på at løsningen må være gunstig for samfunnsøkonomien, miljøet og bedriftsøkonomi.