StrateGaia AS, nytt selskap innen strategisk bærekraft

Sammen med Antony Upward ved universitet i Toronto har vi startet et selskap som vi har kalt StrateGaia med adresse Arendal.

Selskapet utvikler et program for elektronisk bruk av Flourishing Business Canvas (FBC) med database som simulerer og kalkulerer de finansielle, samfunnsmessige og miljømessige gevinstene ved en virksomhet.

Flourishing Business Canvas (FBC) bygger på Alex Ostwalders business canvas fra 2004, men som er utvidet til å dekke det samfunns- og miljø ansvar. 

FBC ser ut til å være den forretningskanvasen som blir mer og mer vanlig å ta i bruk. Sammen med Innovasjon Norge har CR Group oversatt den til norsk.