Plan- og bygningssjef til Kragerø kommune

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 11000 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

Nåværende plan- og bygningssjef går av med pensjon 1. juli 2019 og vi søker derfor hans etterfølger.

 

Vi ser etter en Plan- og bygningssjef som er løsningsorientert, og som bidrar til å utvikle handlingsrommet ved å si «Ja hvis vi kan, nei hvis vi må»

 

Ansvar for følgende tjenesteområder tilligger stillingen:

 • Overordnet planlegging (kommuneplanarbeid), detaljplanlegging, bygge- og delingssaksbehandling, oppmåling inklusive kart- og adresseforvaltning, eiendomsskattetaksering, landbruk og konsesjonssaker
 • Plan- og bygningssjefen er virksomhetsleder for virksomheten Bygg og areal
 • Virksomhetslederfunksjonen medfører resultat-, fag og forvaltning-, økonomi- og personalansvar innenfor nevnte tjenesteområder. Stillingen rapporterer direkte til Kommunalsjef Samfunn og inngår i kommunalsjefens ledergruppe
 • Virksomheten preges av spennende oppgaver, et høyt arbeidstempo og et trivelig arbeidsmiljø
 • Virksomheten har 11 ansatte og behandler årlig ca. 6-700 bygg- plansaker. I tillegg utarbeides reguleringsplaner i kommunal regi
 • Kommunen samarbeider med Drangedal kommune i viltforvaltning, jord- og skogbrukssaker og motorferdsel i utmark. Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid når det gjelder tilsyn i byggesaker
 • Plan og bygningssjefen representerer rådmannen i Hovedutvalg for Plan, bygg og miljø

 

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver i en kommune med stort fokus på næringsutvikling/næringsattraktivitet og bostedsattraktivitet og som har status som omstillingskommune
 • God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune

 

Se utfyllende informasjon om stillingen her.