Adm. direktør til Arendal kommunale pensjonskasse

Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) ble opprettet i 1916, og er en egen juridisk enhet som administrerer og forvalter pensjonsordningen for ansatte i Arendal kommune og virksomheter med tilknytning til kommunen. AKP forvalter ca. 3,5 milliarder kroner, og har som mål å være den beste pensjonsløsningen for arbeidsgivere, medlemmer og pensjonister. Pensjonskassen ledes av et eget styre og Finanstilsynet er tilsynsmyndighet.
AKP har i dag 5 dyktige medarbeidere som ivaretar kapitalforvaltning, saksbehandling av pensjon, medlemsregistrering, informasjonsvirksomhet og medlemsservice samt sekretariatsfunksjon for styret. Se også www.akpensjon.no for nærmere informasjon. 

 

Vi søker etter en leder som motiverer, engasjerer og spiller på lag

 

Da vår nåværende administrerende direktør går over i tilsvarende stilling i Kristiansand kommunale pensjonskasse, søker vi hans etterfølger. Administrerende direktør vil få ansvaret for en organisasjon med faglig dyktige og motiverte medarbeidere som kan vise til gode resultater. Det er avgjørende å kunne motivere, engasjere og spille på lag.

 

Administrerende direktør må kunne kombinere daglig drift med strategisk utviklingsarbeid for å sikre en økonomisk konkurransedyktig pensjonsordning med en opplevelse av god service både for arbeidsgiver, medlemmer og pensjonister. Lederen vil få et stort forvaltningsansvar og bredde i faglige utfordringer. Stillingen gir også bred kontakt mot bransjen, både mot våre tjenesteleverandører og andre pensjonskasser.

 

Hovedoppgaver

  • Overordnet ansvar for finansforvaltningen, regnskap og økonomi
  • Lede administrasjonen, herunder personal, pensjon og utlån
  • Forberede saker for styret, herunder finansrapportering

 

Se utfyllende informasjon om stillingen her.