Høstens opptak av nye trainee’er er startet

Høstens opptak av nye trainee’er er startet

Trainee Vestfold og Telemark er en regional trainee-ordning som engasjerer uteksaminerte mastergrad-studenter i en 18 måneders periode. Hensikten er å tiltrekke flere unge høyt utdannende talenter til vårt område for å styrke både offentlig forvaltning og privat næringsliv. Virksomheter i regionen får et rikere rekrutteringsgrunnlag, den unge får en spennende, attraktiv og verdiøkende karrierestart. Det er besluttet å slå sammen fylkene Vestfold og Telemark til en region, og i tråd med dette vil trainee-ordningen nå dekke hele den nye regionen. Det vil i denne sammenheng være viktig at ordningen og trainee’ene også bidrar til utvikling av en felles kultur for offentlig virksomhet og privat næringsliv.

 

Trainee Vestfold og Telemark søker etter kandidater innen alle fagretninger

 

Våre virksomheter er opptatt av å utvikle seg på mange områder, blant annet bygg, el-kraft, automasjon/effektivisering, digitalisering, kommunikasjon, regnskap/revisjon og strategi/administrasjon.
De aller fleste traineer har etter gjennomført program fått spennende jobbmuligheter innenfor leder- og spesialiststillinger i Vestfold og Telemark.

 

Som trainee får du:
• Arbeidserfaring fra attraktive og spennende virksomheter/bransjer, både privat og offentlig
• Programmet går over 18 måneder
• Mentorordning, fagsamlinger og interessante møteplasser
• Et solid nettverk med både næringsliv og andre traineer

 

Denne gang vil vi fokusere på å få frem søknader raskt, det er flere av våre medlemsvirksomheter som gjerne vil komme i gang med en trainee så snart som mulig!

 

Se annonse og søknadsskjema her.