Assisterande rådmann og avdelingsleiar helse og omsorg

Assisterande rådmann og avdelingsleiar helse og omsorg

For å få ein meir oversiktleg struktur på leiing og ansvarsområde har kommunen valt å opprette ein funksjon som assisterande rådmann, som saman med rådmann og økonomiansvarleg utgjør toppleiinga i kommunen.

I tillegg er det oppretta ei ny stilling som avdelingsleiar innanfor helse og omsorg. Målet er å få ein effektiv saksgang og korte beslutningsvegar.

Arbeidsoppgaver

  • Fungere i rådmannen sin stad
  • Bidra til å byggje kultur for samarbeid, heilskap og kvalitet i leiargruppa/administrasjon.
  • Avdelingsleiar helse og omsorg får totalansvar for økonomi, personal og fag innanfor helsetenesta, heimetenesta og tenesta for funksjonshemma.
  • Bidra til å byggje kultur for samarbeid, heilskap og kvalitet hos egne tilsette.
  • Bidra til samarbeid på tvers av avdelingsgrenser.

 

For begge stillingane gjeld å planleggje og leie utviklings- og endringsprosessar, og delta i sakshandsamingsprosessar.

 

Se utfyllende informasjon om stillingen her.