HR som strategisk forretningspartner

I samarbeid med  Agdering tilbyr CR Group fra august 2018 et åpent utviklingsprogram med fokus på virksomhetens HR.

Deltakerne vil utvikle seg i sin rolle slik at begrepet «HR som strategisk forretningspartner» får et tydeligere innhold.

– Som organisasjonssjef er det helt sentralt å ha god kjennskap til hvordan mennesker fungerer sammen. Kurset «HR som strategisk forretningspartner» har bidratt til ny innsikt både om meg selv som person og hvordan mennesker fungere sammen. Gjennom gode øvelser, undervisning og dialog har jeg tilegnet meg «nye verktøy» som er nyttige for meg i min daglige jobbutførelse, sier organisasjonssjef i Vennesla kommune, Heide Engestøl om programmet.

Programmets grunnidé:

Hvordan bygge og utvikle organisasjoner og ledere som utløser;

 • Mening
 • Mestring
 • Engasjement
 • Forbedring

 

… og som fører til en organisasjonskultur som skaper gode prestasjoner og kundeopplevelser? For å lykkes må HR fremstå som en kompetent, proaktiv og troverdig forretningspartner i egen organisasjon, og aktivt bidra til oppnåelse av bedriftens mål.

Formål:

Gjennom programmets 6 moduler vil du få økt HR-faglig innsikt og fornyet kompetanse innen:

 • fasilitering av utviklingsprosesser i egen organisasjon
 • gjennomføring av endrings- og omstillingsprosesser
 • utvikling av egne relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • nettverksbygging

 

Praktisk informasjon

 • Oppstart, 1. samling: – 28. august 2018
 • samling 15.-16. september
 • samling 3.- 4. desember
 • samling 4.- 5. februar
 • samling 1.- 2. april
 • Siste samling (sertifisering i Lucca, Italia): – 9. juni 2019

 

Pris for deltagelse i programmet: 46.000,-. For Agdering-medlemmer: 39.000,-. Reise, kost og losji samt mva. kommer i tillegg. KS-medlemmer kan søke om økonomisk støtte fra OU-fond.

10% rabatt ved påmelding før 10. mai

 

– Etter mange års arbeid med HR og administrasjon var det på tide med påfyll. Programmet HR-som strategisk forretningspartner gav meg det rom for kompetanseheving, fokus og refleksjon som jeg hadde behov for. Gjennom teori og praktiske øvelser har jeg blitt mer bevisst på «meg i møte med andre» og økt kompetansen om hvordan endrings- og omstillingsprosesser, team og teamdynamikk påvirker de som blir berørt. Dette har jeg hatt stor nytte av i min jobb på Returkraft, -et selskap som er i stadig endring. En stor bonus er selvsagt nettverksbyggingen med kompetente ledere, både fra privat og offentlig sektor. Jeg er fortsatt i kontakt med flere av deltakerne, og vi har delt verdifull kompetanse og veiledet hverandre i etterkant av programmet, sier Marit Løvland, administrasjonssjef i Returkraft AS.

 

For mer informasjon ta kontakt med Håkon Øgaard (484 14 142) eller Janne Mesel (901 32 100).
Påmelding til: hakon@crgroup.no