«Trainee Telemark» blir til «Trainee Vestfold og Telemark»

«Trainee Telemark» blir til «Trainee Vestfold og Telemark»

Trainee Vestfold og Telemark er en regional trainee-ordning som engasjerer uteksaminerte mastergrad studenter i en 18 måneders periode. Hensikten er å tiltrekke flere unge høyt utdannende talenter til vårt område for å styrke både offentlig forvaltning og privat næringsliv. Virksomheter i regionen får et rikere rekrutteringsgrunnlag, den unge får en spennende, attraktiv og verdiøkende karrierestart.

 

Styret i Trainee Telemark har etter en strategiprosess i vinter besluttet å endre arbeidsområdet til også å omfatte Vestfold.

 

Dette er i tråd med gjeldende beslutning om å slå de to fylkene sammen til en region fra 2020. I tillegg har styret mottatt mange signaler om at det er et sterkt ønske å tiltrekke seg yngre mennesker med høyere utdanning også i Vestfold, og at en modell som har vist seg å fungere er et godt utgangspunkt.

 

Det er et ønske å kunne bidra til en felles kultur og identitet, gjennom for eksempel å ha trainee’er utplassert hos virksomheter i begge de to geografiske områder gjennom perioden. I første omgang har Vestfold Fylkeskommune «meldt seg på», og vil allerede fra 1. mars ha trainee’er på plass!

 

Neste utvelgelsesprosess som starter nå, med søknadsfrist i begynnelsen av april og forventet oppstarttidspunkt 1. september, vil så langt mulig bli profilert og fokusert på i hele den nye regionen, og med forventninger til at det blir en vellykket utvidelse!

 

Søknadsfrist for nye trainee’er er 3. april 2018 – se annonse og søknadsskjema her.