Introduksjon av FBC for Innovasjon Norge nov. 2019-kopi