FBC for 3 pilotbedrifter NYMO, Norsap og Fenner Mandals