Prosjektkoordinator og prosjektleder

Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder, med godt utbygd infrastruktur, veg, transport, kommunikasjon, etc. i en felles arbeidsmarkedsregion fra Kristiansand til Arendal med mer enn 160.000 innbyggere. Kommunen har utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne by med ca. 11.000 innbyggere, og med identitet og historie i behold. Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten, med mange hyttegjester og turister.

 

Lillesand kommune har et ambisiøst investeringsprogram med en rekke større prosjekter som er vedtatt, planlagt eller er i gjennomføringsfasen, og det er derfor viktig å styrke kompetanse og kapasitet innenfor prosjektstyring.

 

Hovedoppgaver begge stillinger:

 • Planlegge, lede og gjennomføre investeringsprosjekter (bygg) i alle faser fra og med tidligfase (mulighetsstudier, skisseprosjekt m.m.) til ferdigstillelse.
 • Gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser.
 • Utarbeide politiske saker for prosjektene.
 • Gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet, omfatter også regelmessig rapportering av prosjektene.
 • Utstrakt samarbeid med andre enheter i kommunen, eksterne aktører og brukere (samspill).
 • Ivareta og videreutvikle internkontroll og kvalitetssikring innen eget fagfelt
 • Ivareta kommunes klima- og energimål og myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene.

 

For prosjektkoordinator gjelder også følgende:

 • Fagansvar for prosjektstyring, porteføljestyring, internkontroll og kvalitetssikring innen eget fagfelt.
 • Implementere porteføljestyring og bruk av DIFI’s prosjektveiviser i virksomheten.
 • Ha ansvar for opplæring av prosjektmetodikk.
 • Koordinere budsjett, rapportering og gjennomføring av investeringsprosjekter på et overordnet nivå.
 • Støtte prosjektledere for å sikre at prosjekter overholder toleranser innen tid, økonomi og kvalitet.

 

Se utfyllende informasjon om stillingen her.