Økonomisjef

Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder, med godt utbygd infrastruktur, veg, transport, kommunikasjon, etc. i en felles arbeidsmarkedsregion fra Kristiansand til Arendal med mer enn 160.000 innbyggere. Kommunen har utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne by med ca. 11.000 innbyggere, og med identitet og historie i behold. Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten, med mange hyttegjester og turister.

 

Lillesand kommune etablerer nå en ny avdeling for økonomi og prosjekt. Til å lede denne avdelingen søker vi etter ny økonomisjef.

 

Ansvarsområde til avdelingen vil være ordinære budsjett-, rapporterings- og økonomistyringsoppgaver.

 

Hovedoppgaver / ansvar:

  • Lede og utvikle økonomi- og prosjektavdelingen. Delegert ansvar for personal, fag, økonomi, innkjøp, kvalitet og internkontroll for eget fagområde.
  • Overordnet fagansvar for økonomi, finans og innkjøp, herunder budsjettering, rapportering og økonomistyring.
  • Forbedre og fornye arbeidsprosessene. Pådriver i fornyelse av verktøy og digitaliseringsprosesser.
  • Bidra til å utvikle Rådmannens lederteam og være en del av kommunens øverste ledelse.
  • Bistå og veilede ledere i rapportering, budsjettarbeid, oppfølging, osv.
  • Overvåke regnskap i forhold til budsjettforutsetninger (Controller-funksjon), identifisere og følge opp overfor andre sektorer/enheter.
  • Bidra til god portefølje- og prosjektstyring av investeringsprosjekter.
  • Representere kommunen i aktuelle fora, lokalt og regionalt.
  • Etterleve kommunens visjon, verdier og bidra til oppnåelse av kommuneplanen.

 

Se utfyllende informasjon om stillingen her.