Vi søker talentfulle kandidater til Sørlandet

Vi søker talentfulle kandidater til Sørlandet

Trainee Sør er et regionalt traineeprogram for nyutdannede kandidater med fagbakgrunn som har naturlig plass i næringsliv og offentlig forvaltning på Sørlandet. Gjennom to opptak hvert år rekrutteres det nye traineer som får arbeidserfaring fra flere spennende virksomheter på Sørlandet. Programmet varer i 18 måneder og bidrar til allsidig arbeidserfaring, oppbygging av nettverk og ikke minst faglig og personlig utvikling. Det er ca 18 – 22 traineer i programmet til enhver tid. For næringsliv og offentlig forvaltning gir programmet tilgang til nyutdannede topp-kandidater som kan tilføre verdifulle kunnskaper og impulser til virksomheten. Les mer på vår nettside www.traineesor.no.

 

Trainee Sør jakter etter talentfulle teknologer (fortrinnsvis innen IKT, automatisering, bygg & anlegg, planlegging og industriell økonomi) økonomer, statsvitere, medievitere, organisasjon og innovasjon med mer. Som trainee får du muligheter både innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. De aller fleste traineer har etter gjennomført program fått spennende jobbmuligheter innenfor leder- og spesialiststillinger på Sørlandet. 

 

Som trainee får du muligheter både innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. De aller fleste traineer har etter gjennomført program fått spennende jobbmuligheter innenfor leder- og spesialiststillinger på Sørlandet.

 

Som trainee får du: 

  • Arbeidserfaring fra flere virksomheter/bransjer, både privat og offentlig
  • Programmet går over 18 måneder (3 x 6 måneder)
  • Mentorordning, fagsamlinger og studieturer
  • Et solid nettverk med både næringsliv og andre traineer

 

Søknadsfristen er 15. oktober 2018 – se annonse og søknadsskjema her.