Rektor / Enhetsleder – Nesheim skole, Arendal

Rektor / Enhetsleder – Nesheim skole, Arendal

Arendal kommune har ca 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter.  Kommunen har ca 3 200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv.  

Rektor ved Nesheim skole blir pensjonist etter inneværende skoleår, og derfor blir stillingen som rektor/enhetsleder ved Nesheim skole ledig fra 1.8. 2018, evt tidligere etter avtale.

Nesheim skole ligger ca. 8 km nordøst for Arendal sentrum. Det er en 1 -7 skole med ca 120 elever. Skolen har ca 20 ansatte, egen SFO og SFO-leder.

Skolens visjon: Vi skal gi elevene tro på framtida og en mulighet til å mestre den.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og var landets første Grønne skole. Naturen brukes i undervisning hele året.

Nesheim skole har et stort fokus på læringsmiljø gjennom den statlige satsingen om «Inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage».
Nesheim skole er den første dysleksivennlig skolen i Aust-Agder.

Kommunale satsingsområder er (felles for kommunale barnehager og skoler): 

  • Gode læringsmiljø
  • Realfagkommunen Arendal
  • Barnehage/skole-hjemsamarbeid

 

Se hele stillingsannonsen her.