Rektor / Enhetsleder – Asdal skole, Arendal

Rektor / Enhetsleder – Asdal skole, Arendal

Arendal kommune har ca 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter.  Kommunen har ca 3 200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv.  

Rektor ved Asdal skole blir pensjonist etter inneværende skoleår, og derfor blir stillingen som rektor/enhetsleder ved Asdal skole er ledig fra 1.8. 2018, evt tidligere etter avtale. 

Asdal skole ligger ca. 6 km sørvest for Arendal sentrum. Det er en 1 -10 skole med ca 450 elever fordelt på to bygg – barnetrinnet og ungdomstrinnet med hver sin avdelingsleder. Skolen har ca 50 årsverk og en egen SFO-avdeling og SFO-leder.

 

Skolens visjon:

 • Mennesker i utvikling og samspill
 • Kunnskap – Samarbeid – Trivsel

 

Asdal skoles elev syn: 

 • Alle er like mye verd
 • Alle har mulighet for å utvikle seg
 • Alle skal bli møtt med tillit og respekt

 

Skolens pedagogiske plattform: 

 • Skolen skal være et sted for kunnskap og utvikling i et trygt og samarbeidende miljø.
 • Elevene skal møtes med tillit, forventninger, krav og oppfølging slik at de kan oppleve mestring og få tro på egne evner og muligheter.
 • Skolen skal gi elevene opplevelse av å bli sett og verdsatt ved systematisk bruk av elevsamtaler og personlig veiledning.
 • Skolen ønsker og forventer samarbeid med hjemmene om elevenes opplæring.

 

Kommunale satsingsområder er (felles for kommunale barnehager og skoler): 

 • Gode læringsmiljø
 • Realfagkommunen Arendal
 • Barnehage/skole-hjemsamarbeid

 

Se hele stillingsannonsen her.