Om CR Group : John Endsjø

John Endsjø

John-Endsjo-helfigur2

John er utdannet sivilingeniør maskin - VVS fra NTNU i Trondheim, med tilleggsutdannelse innen økonomi, markedsføring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har også en Master of Management fra BI innen «Det verdiskapende styret».

John har fra 1972 innehatt forskjellige lederstillinger i Norge og utlandet.

Han har siden 1992 utelukkende jobbet med lederrekruttering, headhunting og executive search, og har omfattende kunnskap og erfaring med rekruttering av topp- og mellomledere til både offentlig og privat sektor, samt styremedlemmer. John har rekruttert til stillinger som CEO, COO, CTO, CFO, daglig ledere, administrerende direktører, salgs- og markedssjefer, avdelingsledere etc. til en rekke ulike bransjer over hele landet. Han har også rekruttert rådmenn og til andre fylkeskommunale og kommunale toppledstillinger.

Kontaktinformasjon: jen@crgroup.no / (+ 47) 905 66 671